Arbetsgivarverket i Almedalen: Social media, ledarrollen och samhällsuppdraget i fokus när rekryteringen av högskolestudenter diskuterades

Bra arbete på sociala medier gjorde att jag fick upp ögonen för Lantmäteriet, det sa Julia Kushnir nyanställd systemvetare, när Arbetsgivarverket i Almedalen diskuterade hur staten ska utveckla profileringen som attraktiv arbetsgivare.

Arbetsgivarverkets seminarium i Almedalen om attraktiv arbetsgivare inleddes med att kommunikationschefen Lars Andrén berättade om hur Arbetsgivarverket på medlemmarnas uppdrag förändrat sitt arbete kring profileringen av staten som attraktiv arbetsgivare. När arbetet med profilering påbörjades för 10 år sedan var fokus att utbilda medlemmarna i att profilera den egna verksamheten. Idag bygger aktiviteterna på att skapa möjligheter för ett samspel mellan att tydliggöra den egna organisationens profil och dess roll som en del av hela den statliga sektorn.

Som ett led i arbetet med att profilera staten som attraktiv arbetsgivare presenterade sedan Lars Andrén några resultat från en kommande undersökning om högskolestudenters syn på statligt arbete. I fokus för presentationen fanns frågor om social media som kanal för att attrahera och rekrytera, ett minskat intresse hos yngre generationer för chefsrollen och hur samhällsuppdraget långsiktigt ökar som viktig faktor för att välja en arbetsgivare.

Slutsatserna från undersökningen fångades sedan upp i ett panelsamtal mellan Julia Kushnir, nyanställd systemvetare på Lantmäteriet, Marie Lyxell Stålnacke, personaldirektör Lantmäteriet, Cecilia Schelin Seidegård, landshövding på Gotland och Eva Liedström Adler generaldirektör för Arbetsgivarverket.

Se filmen från seminariet här.