Öppna data kan förbättra förtroendet för Europas statsförvaltningar

Generaldirektörer för de europeiska statsförvaltningarna träffades i mitten av december 2016 i nätverket European Public Administrations Network (EUPAN). På agendan stod bland annat digitaliseringens effekter på Europas statsförvaltningar.

I linje med EUPAN:s beslutade strategi fokuserade mötet på utmaningarna för statsförvaltningarna med anledning av förändringar i arbetskraftens sammansättning, den digitala revolutionen i statsförvaltningarna och lägre ekonomisk tillväxt och finansiella åtstramningar.

Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson var moderator för en av sex workshoppar: "How to change the thinking of civil servants on data in public administration". Sverige som är en av topp 10 länderna i världen att publicera öppna data enligt listan Open Data Barometer 2015, var särskilt lämpade att leda denna workshop, framhöll det slovakiska ordförandeskapet.

– Men Sverige har mest plockat lågt hängande frukt, menade Ingvar Mattson. Nu krävs det mer central styrning för att det ska hända mer. Och flera av generaldirektörerna delade uppfattningen att det finns en potential för förbättringar om förvaltningarna kan kombinera kreativitet och innovation med strategi och styrning/ny lagstiftning.

I den efterföljande diskussionen pekade flera länder på att det inom förvaltningarna kan finnas ett traditionellt motstånd mot att dela med sig av data. Frankrike är ett land som vill driva utveckling när det gäller öppen data. Under statsrådsberedningen har en "task force" skapats där fem unga statstjänstemän fått i uppdrag att leda en "community" för användare av öppna data. De publicerar både data, algoritmer och kod för att underlätta för användarna.

Flera deltagare menade att nu räcker det inte att bara lägga ut mer data, utan ansvariga för digitaliseringen behöver visa resultat. Andra menade att man redan såg resultat i form av bra input från invånare och företag om till exempel hur offentliga medel används.

– Vad vi diskuterat i dag visar att digitaliseringen redan förändrat tänkandet när det gäller organisation, kultur och attityder hos statstjänstemän men också att vi har mycket att lära av varandra, avslutade Ingvar Mattson.

Möte med generaldirektörer i nätverket EUPAN

På det arbetsgivarpolitiska området stod workshoppar om löner och anställningsvillkor samt prestationsbedömning på agendan.

– Attraktivitet är inte bara lön, utan även andra anställningsvillkor är minst lika viktiga, sa Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverkets generaldirektör. Det samhällsnyttiga uppdraget skapar attraktivitet. Att hantera arbetstider och ledigheter mer strategiskt för att öka effektiviteten och ge bättre balans mellan arbete och fritid kan öka attraktiviteten när anställda förändrar sin syn på arbete.

Slovakien var, i enlighet med ordningen i EU, ordförandeland för EUPAN under hösten 2016. De har samlat in data från Europas statsförvaltningar om belöningssystem och prestationsbedömning. En rapport om Performance Appraisal in the EU Member States, är snart klar.

– Sveriges system med individuell lön, ramavtal och ramanslag väcker stort intresse i sammanhanget, säger Elisabet Sundén Ingeström, utredare och företrädare i EUPAN:s arbetsgrupp för arbetsgivarpolitiska frågor. I arbetsgruppens diskussioner har det varit tydligt att många länder som har en mindre tydlig koppling mellan målstyrning, bedömning och löneutveckling har problem med att få engagemang från cheferna i att göra prestationsbedömningar. Det blir då lätt att chefen schablonmässigt ger alla medarbetare bra betyg.

Denna gång deltog fackliga representanter från TUNED (Trade Unions' National and European Delegation) aktivt i första omgången workshoppar. Att få med Europafacket för offentligt anställda i dialogen har varit en strävan i att förnya och förbättra EUPAN:s arbetsformer. Fackliga representanter har i många år varit representerade och presenterat sitt arbete enbart i plenum.

Under första halvåret 2017 tar Malta över ordförandeskapet i EUPAN, liksom i EU.

Mer information

Kontakta Elisabet Sundén Ingeström via e-post: esi@arbetsgivarverket.se om du vill ta del av Slovakiens kommande rapporter eller Arbetsgivarverkets presentation Pay formation in a position-based system – the Swedish example.