New Public Management och tillitsbaserad styrning på agendan när HCIS träffades

Att vara högre chef i en politiskt styrd organisation är både kravfyllt och komplext. För att möta behoven skapades utvecklingsprogrammet Högre chef i staten, HCIS, för tio år sedan av tre myndigheter. Nyligen anordnades en andra återträff för chefer från de nu 14 deltagande myndigheterna. Bland talarna fanns generaldirektörer, civilminister Ardalan Shekarabi, forskare i statsvetenskap – och en professor i nycirkus.

Bild från utvecklingsprogrammet Högre chef i staten, HCIS.140 chefer från 14 olika myndigheter har hittills gått utvecklingsprogrammet Högre chef i staten, HCIS. Att skapa ett unikt utvecklingsprogram som är relevant för högre chefer i olika delar av statsförvaltningen är en grundtanke.

- Även om myndigheterna har olika sakområden finns stora likheter i de utmaningar chefer möter.

Utvecklingsprogrammet är utformat för att ge nya perspektiv och ökad förmåga att driva förändring inom myndigheten. Men även stärka nätverkandet och möjliggöra en rörlighet mellan myndigheterna, säger Marie Christine Taylor, chefsutvecklare på Kriminalvården.

Återträffen för cheferna från de åtta omgångarna av HCIS syftar till att fylla på med nya perspektiv och förståelse för statsförvaltningens utveckling. Och naturligtvis även till att vidmakthålla nätverket.

- Återträffen är ett led i utvecklingsprogrammet. Den utvärdering vi har gjort visar att de lärdomar deltagarna får under programmen finns kvar långt senare och används i chefernas arbete. Programmet fyller ett viktigt behov av att stärka kunskapen för statens uppdrag, säger Rolf Lundgren, strateg på Trafikverket.

Bild på civilminister Ardalan Shekarabi när han besökte utvecklingsprogrammet Högre chef i staten, HCIS.På agendan stod bland annat ett panelsamtal med fyra generaldirektörer, en föreläsning om New Public Management och diskussioner på temat tillitsbaserad styrning. Civilminister Ardalan Shekarabi talade om regeringens tillitsreform och hur värdefull medborgarnas tillit till de offentliga institutionerna är:

- Tillitsreformen handlar om vad vi ska mäta och hur mätresultaten ska användas. Målet är en bättre balans mellan tillit och kontroll. Vi måste våga lita på varandra mer, både inom regeringen och gentemot myndigheterna, sa Ardalan Shekarabi.

Att hitta en balans mellan styrning och kontroll stod i fokus också för generaldirektörernas samtal. Nils Öberg, Kriminalvården, Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingen, Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverket och Göran Mårtensson, Försvarets materielverk FMV, satt i panelen.

- Jag upplever att det nu pågår en politisk diskussion om styrningsfrågor som inte har funnits på länge. Det är positivt, i synnerhet när den politiska kartbilden är omritad vilket riskerar leda till kortsiktiga beslut. För att bedriva statlig kärnverksamhet krävs långsiktig planering, sade Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg.

Arbetsförmedlingens Mikael Sjöberg lyfte att olika verksamheter och situationer kräver olika typer av ledarskap.

- Som chef måste man förstå och kunna situationsanpassa, utan att agera på alla impulser. Det finns en stor otålighet i vårt moderna samhälle och som vi måste förhålla oss till. Att förändra strukturer går snabbt, att förändra kultur tar tid.

Eva Liedström Adler, generaldirektör på Arbetsgivarverket, konstaterade att arbetsmarknaden just nu förändras i snabb takt och går mot att vara mer diversifierad.

- Frågan är hur vi även fortsatt kan vara goda arbetsgivare. Tillit och förtroende är fundamentalt för att lyckas. Det finns också ett tryck på oss chefer att upprätthålla den statliga värdegrunden. Det är den som ska stärka oss när vi står där i lite blåst, sade Eva Liedström Adler.

Göran Mårtensson, FMV, hoppas se mindre av detaljstyrning framöver:

- För många och otydliga styrmekanismer skapar en rädsla att göra fel hos medarbetarna. Det vill vi inte ha.

Diskussionen fortsatte bland deltagarna runt borden. Många talade om rekryteringsbehoven och att synen på arbete håller på att förändras, vilket i sin tur ställer helt nya krav på chefer inom statsförvaltningen.

Mimmi Agnevald Haugen, som gick programmet år 2008, från Arbetsförmedlingen:

- Vi måste tänka 10-15 år framåt. Vilka är medarbetarna då? Och i stället för att tala om att vi i staten konkurrerar om arbetskraften, borde vi prata mer om hur vi möjliggör utbyte mellan myndigheterna.

Att det kan vara något av en balansakt att leda andra bekräftades av dagens sista talare Tilde Björfors, cirkusdirektör och professor i nycirkus vid Danshögskolan. Hennes Cirkus Cirkör uppträdde och visade just hur viktig balansen mellan tillit och kontroll är – alldeles oavsett om man är cirkusartist eller högre chef i staten.