Lunchföreläsning: Nya policies och metoder utformas och testas i innovationslabb

Varmt välkommen till den tredje lunchföreläsningen kring arbetsgivarpolitik och innovation. Denna gång diskuterar vi hur statliga arbetsgivare kan använda innovationslabb för att utveckla verksamheten och vilka utmaningar arbetssättet innebär för den statliga arbetsgivarpolitiken.

Väkommen till vårt lunchseminarium!

I en alltmer komplex och snabbrörlig värld med samhällen som ställs inför nya utmaningar har så kallade innovationslabb etablerats. Innovationslabben skapar nya sätt att utforma och testa metoder, tekniker och policies för att säkra att de är effektiva för användare, brukare eller medborgare. Hur kan statliga arbetsgivare använda innovationslabb för att utveckla verksamheten och vilka utmaningar innebär arbetssättet för den statliga arbetsgivarpolitiken?

Datum: 14 september 2017
Tid: 11:30 - 13:30

Mer information och anmälan

Läs mer och anmäl dig här

Lunchföreläsningen inleds med att Johnny Paulsson, handläggare vid Vinnova som arbetar med innovationfrågor inom offentlig sektor, berättar om olika former av innovationslabb. Deltar gör också Rasmus Järborg, strategichef vid SEB, Olle Lundin, ansvarig för digitalt innovationscenter vid Arbetsförmedlingens Innovationslabb och Pia McAleenan, projektledare för Förnyelselabbet inom Sveriges kommuner och landsting. Moderator är Sherlot Jonsson från Arbetsgivarverket. 

Varmt välkommen till en inspirerande lunchföreläsning!