Jobba statligt registrerat som varumärke

Arbetsgivarverket har fått besked om att det nya varumärket har registrerats hos Patent- och registreringsverket per den 31 januari 2017.

Varumärket kommer att användas för att marknadsföra staten som attraktiv arbetsgivare.

— Om man vill jobba upp ett starkt varumärke är det första steget att göra en registrering hos PRV, förklarar Jens Nilsson, kommunikatör som har skapat det nya varumärket. Beskedet innebär att Arbetsgivarverket har ensamrätt på varumärket och att ingen annan har rätt att använda det i marknadsföringssyfte. Om det skulle ske är det att betrakta som ett varumärkesintrång och kan tas upp i Patent- och marknadsdomstolen. Registreringen gäller i tio år och kan förlängas med tio år i taget.

Bakgrunden är att Arbetsgivarverket, genom projektet Profilera staten som attraktiv arbetsgivare, vill skapa en gemensam plattform för att kommunicera statens attraktivitet. Därför tog projektet under försommaren fram det nya varumärket för att i marknadsföringssyfte få en tydlig visuell identitet.

 

Jobba statligt