Frukostseminarium för chefer 31/3: Att bygga kultur för framgång

Sista fredagen i mars bjuder vi in dig som är chef till ett frukostseminarium där vi pratar om hur chefer genom mål och värderingar kan leda i kontinuerlig förändring samt hur samtal mellan chefer och medarbetare skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap.

Detta är det sista frukostseminariet i en serie av tre som berör ämnena
ledarskap och medarbetarskap. Denna gång har vi bjudit in Mats Hoffman, VD på Dipart, som ska berätta om hur de har skapat en "kultur" av medarbetarskap och delaktighet för att nå denna framgång.

På frukostseminariet kommer han att prata om vad som har krävts, på vilket sätt man har arbetat och vilka utmaningar som Dipart mött i sitt arbete med att få värderingarna att bli gemensamma och styrande för verksamheten.

Anmäl dig till frukostföreläsningen

Frukostmötet vänder sig till dig som är medlemschef. Du har också möjlighet att ta med dig två av dina chefskollegor.

Läs mer och anmäl dig här.

Mats Hoffman

Mats Hoffman är delägare och HR-chef på Dipart Entreprenad AB. Han har en bred erfarenhet av företagande i både större och mindre organisationer. Mats brinner för ett värderingsstyrt ledarskap där en viktig del av framgången är delaktighet i ett aktivt medarbetarskap.