Fortsatt stor IT-brist i staten, men cheferna stannar trots högkonjunktur

Bristen på arbetskraft inom statlig sektor fortsätter att öka, det visar Konjunkturbarometern för statlig sektor. Rapportförfattarna Matti Särngren och Roger Vilhelmsson kommenterar här rapporten.

Roger Vilhelmsson och Matti Särngren.- Det är tydligt att effekterna av högkonjunkturen påverkar de statliga verksamheterna allt mer. Nästan 7 av 10 medlemmar i Arbetsgivarverket rapporterar att de någon gång det senaste halvåret haft brist på lämpliga sökanden inom ett eller flera områden. Framför allt är bristen stor inom IT-området men även för forskning och utbildning och för juridiskt och allmänt utredningsarbete finns brist rapporterat, säger Matti Särngren, utredare.

Vad får IT-bristen för konsekvenser?

- Det verkar i stor utsträckning handla om brist på IT-utvecklare snarare än teknisk support. Bristen på utvecklare är problematisk med tanke på att statsförvaltningen ökat takten i sin digitalisering. Det här blir en flaskhals som riskerar att försämra statens förmåga till effektivisering och förbättring av sin service.

Chefsförsörjningen verkar mindre ansträngd?

- Ja, det stämmer. I den förra barometern för ett halvår sedan uppgav 9 procent, av de av Arbetsgivarverkets medlemmar som haft svårt att behålla personal, att de hade svårt att behålla chefer. Nu har den siffran sjunkit till 2 procent.

Vad visar barometern för ekonomisk situation för verksamheterna?

- 2016 var ekonomin ansträngd för många myndigheter bland annat som ett resultat av flyktingsituationen. Många myndigheter har fått tillskott för att hantera den fas då många flyktingar ska etableras i samhället och komma ut på arbetsmarknaden. Men, samtidigt har uppräkningen av de så kallade förvaltningsanslagen till exempel för löner och lokaler under 2016 varit låg. Även år 2017 blir anslagsuppskrivningen relativt låg för att enligt vår prognos öka något under år 2018, säger Roger Vilhelmsson, chefsekonom.