Fokus på utvecklat ledarskap med tydliga arbetsgivarföreträdare

Nu lanserar vi nya webbsidor för ledare i staten. Här vill vi skapa förutsättningar för ledare att enkelt kunna ta del av information och inspiration när de själva kan och vill. På sidorna samlas allt från ställningstaganden och ledarporträtt till filmer, podcasts och forskning och mycket mer.

Bild på Annina Kuylenstierna, biträdande chef för Arbetsgivarutveckling och projektledare för projektet Ledare i staten.När arbetsgivarpolitiken ska omsättas i praktiken är ledarskapet helt avgörande. Perspektivet att inspirera utvecklingen av statliga ledare går därför som en röd tråd genom den statliga arbetsgivarpolitiken. 

- På detta sätt kan vi bidra till de statliga ledarnas utveckling och en samordning av den gemensamma arbetsgivarpolitiken, säger Annina Kuylenstierna biträdande chef för Arbetsgivarutveckling och projektledare för projektet ledare i staten.