Avtal för guldmedaljer tecknat (NOR)

Arbetsgivarverket har den 10 oktober 2017 tecknat avtal med Svenska Medalj AB gällande produktion och leverans av guldmedaljer för utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst” (NOR).

Avtalet löper från och med den 11 oktober 2017 med en fast avtalsperiod om två år och möjlighet till förlängning i ytterligare ett plus ett år.

Priset består av en fast del och en rörlig del. Det fasta delen av priset är 2 195 svenska kronor (SEK) per medalj under hela avtalsperioden. Den rörliga delen av priset fastställs i samband med varje enskilt avrop och beräknas utifrån aktuellt guldpris på råvarumarknaden i enlighet med vad som anges av Guldcentralen. Den exakta formeln för prissättningen framgår av ramavtalet.

Mer information

Avtal gällande produktion och leverans av guldmedaljer för utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst (NOR)

Avropsmall för guldmedaljer (NOR)

Utmärkelsen "För Nit och Redlighet i rikets tjänst", NOR

Vid frågor rörande ramavtalet kontakta verksjurist Tina Norelius på tel: 08-700 13 51 eller på e-post: tina.norelius@arbetsgivarverket.se