Arbetsgivarverket stödjer myndigheter som ska omlokaliseras

Efter gårdagens besked att ytterligare sju statliga myndigheter helt eller delvis ska omlokaliseras från Stockholms län, intensifierar nu Arbetsgivarverket stödet till de myndigheter vars verksamhet berörs.

Eva Liedström Adler, generaldirektör Arbetsgivarverket.- Arbetsgivarverket har experter inom HR och arbetsrätt som står till myndigheternas förfogande, därutöver kan vi som medlemsorganisation också erbjuda en väl utvecklad samverkan och kanaler för erfarenhetsutbyte för statsförvaltningen när det gäller frågan om omlokalisering, säger Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler.

Sedan de första beskeden om omlokaliseringar kom sommaren 2016 har Arbetsgivarverket arbetat mycket aktivt med att stödja myndigheter som ska flytta verksamhet, ett arbete som nu intensifieras ytterligare. Bland annat har en rad experter samlats i en särskild grupp för att kunna ge så kvalificerad rådgivning som möjligt. Arbetsgivarverket ordnar också särskilda möten med alla myndigheter som fått besked om omlokalisering. Under våren har medlemmarna bjudits in till seminarier om olika aspekter på omlokalisering, seminarierna har filmats för att finnas tillgängligt som utbildningsmaterial.

Redan igår hade Arbetsgivarverket dialog med ett flertal av de myndigheter som nu är aktuella för omlokalisering.

Åsa Krook, chef för enheten Arbetsgivarutveckling.- Situationen och anställningsavtalen för medarbetarna på myndigheterna kan se lite olika ut så det finns inte alltid generella lösningar som fungerar över hela linjen. Därför finns det också ett stort behov av specifik rådgivning till varje enskild myndighet och vi ser att denna dialog är både efterfrågad och uppskattad, säger Åsa Krook, chef för Arbetsgivarverkets arbetsgivarutveckling.

Eftersom regeringen givit besked om att omlokaliseringarna kommer att fortsätta så kommer Arbetsgivarverket att behöva arbeta strategiskt och långsiktigt med denna fråga för att kunna ge så bra stöd som möjligt, konstaterar Åsa Krook.

En arbetsrättslig fråga som aktualiserats och nu prövas i samband med omlokaliseringen berör arbetsskyldigheten. Mellan parterna på den statliga sektorn har det uppstått en tvist om anställningsavtalens innehåll. Tvisten gäller om anställda vid statliga myndigheter har en arbetsskyldighet vid myndigheten även om den flyttar till annan ort eller om arbetsskyldigheten är begränsad till den ort där myndigheten verkar när anställningsavtalet ingicks.

Frågan har betydelse för om det är arbetsgivaren som på grund av arbetsbrist ska säga upp den som inte vill följa med myndigheten till den nya orten, eller om den som inte vill följa med flytten själv måste säga upp sig. Detta kommer att prövas av Arbetsdomstolen i en tvist gällande Fastighetsmäklarinspektionen. Domen kommer att bli vägledande även för andra myndigheter som flyttar. Huvudförhandling i målet hålls den 5 oktober och dom förväntas meddelas under november månad. Arbetsgivarverket återkommer med närmare besked om datum för domen och om utgången av prövningen.