Arbetsgivarverket positivt till treårigt avtal inom industrin

Industrins parter har idag enats ett treårigt avtal till ett värde av 6,5 procent. Arbetsgivarverkets tillförordnade förhandlingschef Ken Johnsson är positiv till att det nu satts ett märke i årets avtalsförhandlingar med ett långt avtal.

Bild på Ken Johnsson, tillförordnad förhandlingschef på Arbetsgivarverket.- Som statliga arbetsgivare strävar vi efter långa avtal. Längre avtalsperioder skapar stabila förutsättningar för verksamheten och underlättar utvecklingsarbetet och minskar den osäkerhet som kan uppstå när avtal omförhandlas årligen. Att det normerande avtalet nu blir på tre år är bara positivt, säger Ken Johnsson.

Han menar att de löneökningsnivåer som industriavtalet innehåller  ligger i linje med förväntningarna men att det är för tidigt att uttala sig exakt vad avtalet innebär kostnadsmässigt eftersom det är olika delar i överenskommelsen som behöver analyseras närmare.

Att avtalet kunde tecknas snabbt och utan stridsåtgärder är glädjande, tycker Ken Johnsson. Det visar att den svenska partsmodellen fortsätter att fungerar väl.

För parterna inom det statliga avtalsområdet inleds avtalsförhandlingarna i juni när yrkanden ska växlas. Nya avtal ska sedan vara färdigförhandlade innan den 30 september 2017 .

Mer information

Läs Medlingsinstitutets kommentar