Arbetsgivarverket på plats på Framtidsmässan

Den 6 april deltar projektet Profilera staten som attraktiv arbetsgivare för första gången på en studentmässa i Frescatihallen vid Stockholms universitet.

Under våren har projektgruppen arbetat fram ett helt nytt mässkoncept utifrån den grafiska profilen för Jobba statligt. Även film, trycksaker och övrigt material har tagits fram som stöd för dem som kommer att finnas på plats och prata med studenterna.

— Det ska bli roligt att se hur konceptet fungerar i verkligheten när vi möter studenterna. Vi har förberett oss väl och har formulerat en massa bra argument varför man ska välja att jobba statligt, säger Ann Lindblad, projektledare.

Framtidsmässan är en plats där studenter får möjlighet att träffa och mingla med presumtiva arbetsgivare inom den offentliga sektorn. Enligt arrangören väntas omkring 3 000 studenter delta och en stor del bussas från Norrköping, Uppsala, Gävle, Linköping, Karlstad och Västerås/Eskilstuna.

Jobba statligt är det varumärke som Arbetsgivarverket använder för att profilera staten som attraktiv arbetsgivare. Varumärket är registrerat hos Patent- och registreringsverket sedan den 31 januari 2017. Arbetsgivarverket vill genom det nya varumärket skapa en tydlig visuell identitet för marknadsföring.