Arbetsgivarverket kritiskt till ytterligare lagkrav på planer kring rehabilitering

Arbetsgivarverket säger i ett remissvar nej till förslaget om en skyldighet för arbetsgivare att upprätta en plan för återgång i arbete för anställda sjukskrivna i mer än 30 dagar om sjukfallet förväntas pågå längre tid än 60 dagar.

BIld på Arbetsgivarverkets socialförsäkringsexpert Hanna Larsson

- Vi anser inte att det behövs ytterligare lagstiftning på det här området. Dessutom saknar arbetsgivare många gånger tillgång till den medicinska information som behövs för att kunna göra en bra bedömning av vilka åtgärder som är lämpliga och när i tiden dessa bör ske, säger socialförsäkringsexpert Hanna Larsson vid Arbetsgivarverket i en kommentar.

Enligt Arbetsgivarverket är det oftast svårt för arbetsgivare att avsluta de långa sjukskrivningarna hos sina anställda utan ett nära samarbete med andra aktörer. Om förslaget att arbetsgivare ska vara skyldiga att upprätta en plan för återgång i arbete genomförs så anser Arbetsgivarverket att övriga aktörer som sjukvården och Försäkringskassan bör åläggas en större skyldighet att delta vid exempelvis avstämningsmöten och liknande när arbetsgivaren anser att det behövs.

Arbetsgivarverket säger även nej till de föreslagna övergångsreglerna som innebär att arbetsgivare, inom en månads tid, ska upprätta planer för alla anställda som vid ikraftträdandet har varit eller förväntas vara sjukskrivna under 60 dagar. Om förslaget genomförs anser Arbetsgivarverket att det endast bör omfatta anställda som insjuknar efter ikraftträdandet.

Läs hela remissvaret här