Arbetsgivarverket i Almedalen

För Arbetsgivarverket står viktiga frågor som digitalisering, attraktiv arbetsgivare och integreringen av kompetens i fokus för mötet med publiken i Almedalen. Vi är också medarrangör till Rådet för integration i arbetslivets seminarium om snabbspår.

Under Almedalsveckan är Arbetsgivarverket arrangör/medarrangör för fyra seminarier.

Snabbspår in i arbetslivet?

  • Arrangör: Rådet för integration i arbetslivet (Ria)
  • Datum och tid: 4 juli 2017, kl 8-8.45

Hur förändrar digitaliseringen förutsättningarna för den statliga arbetsgivarpolitiken?

  • Datum och tid: 4 juli 2017, kl 15-16

Vill högskolestudenter jobba statligt och hur stärker staten ställningen som attraktiv arbetsgivare?

  • Datum och tid: 5 juli 2017, kl 9-10

Instegsjobb, lönebidrag och snabbspår - men hur integreras kompetens permanent?

  • Datum och tid: 5 juli 2017, kl 10-11

Samtliga seminarier filmas och kommer att visas på vår webbplats i efterhand.

Mer information om seminarierna och var du kan träffa oss hittar du här:

www.arbetsgivarverket.se/almedalen