Arbetsgivarverket i Almedalen: ”Digitaliseringen gör att diskussionen om framtidens utbildnings- och trygghetssystem måste intensifieras”

Tisdagens paneldiskussion om digitaliseringens effekter på arbetsgivarpolitiken fokuserade på ett ökat behov av omställning och hur utbildnings- och trygghetssystemen måste följa den snabba utvecklingen.

Digitaliseringens griper in i organisationernas verksamhet och ställer krav på ett förändrat ledarskap och medarbetarskap. Men förändringarna innebär också att satsningarna på kompetensutveckling, omställning och livslångt lärande måste intensifieras. I sin tur kräver detta förändrade trygghets- och utbildningssystem. Parternas och politikernas förmåga att förändra systemen blir avgörande för hur smärtfritt den nya tekniken kan etableras i samhället, menade Arbetsgivarverkets chefsekonom Roger Vilhelmsson.

De frågeställningar Roger Vilhelmsson presenterade är hämtade från en kommande rapport där han studerat digitaliseringens effekter på arbetsgivarpolitiken och på kompetensförsörjningen. En av slutsatserna är att diskussionen om hur systemen måste förändras brådskar eftersom digitaliseringens effekter kommer att märkas allt mer och förändringarna går allt snabbare.

De frågeställningar Roger Vilhelmsson presenterade diskuterades av en panel bestående av Christina Forsberg, generaldirektör på CSN och Ken Johnsson, biträdande förhandlingschef på Arbetsgivarverket samt Åsa Märs, processledare på TCO:s tankesmedja Futurion.

Se filmen från seminariet här.