Arbetsgivarverket i Almedalen: Arbetsgivare från stat, kommun och näringsliv diskuterade hur kompetens kan integreras permanent

Det finns många stödformer för att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden men ännu viktigare är förmågan att upptäcka kompetens och att bryta schabloner kring hur kompetens ska se ut. Detta var ett viktigt budskap från Arbetsgivarverkets kompetensdiskussion.

Det är dags att mönstra ut begreppet utsatta grupper när vi diskuterar möjligheterna att ta sig in på arbetsmarknaden, menade panelen med arbetsgivarrepresentanter från alla tre arbetsmarknadssektorer när Arbetsgivarverkets under onsdagen höll seminarium om att integrera kompetens. Anledningen är att begreppet kan fungera stigmatiserande och leda till att organisationen som anställer inte förmår att se individens kunnande och hela bredd.

Kanske är också CV:t på väg bort menade panelen. Om möjligheterna att se kompetens bygger på lyhördhet inför individens förutsättningar och förmågor, blir också fokus på de formella meriterna mindre intressant. Det fanns också en samsyn mellan paneldeltagarna att systemen för arbetsmarknadspolitiskt stöd måste förenklas men viktigare än stödformerna, är att vidga kompetensbegreppet och bygga en intern kultur som är inkluderande. För att lyckas med integrering räcker det inte med att chefer och ledning är engagerade minst lika viktig är att medarbetarnas ansvar och för att lära och se nya former av kompetens.

I panelen ingick: Åsa Krook, chef Arbetsgivarutveckling, Arbetsgivarverket, Leili Falsafi, moderator, Anders Barane, utredare, Sveriges kommuner och landsting, Roy Melchert, enhetschef Integration & etablering, Arbetsförmedlingen och Carina Lindfelt, avdelningschef Arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv.

Se filmen från seminariet här.