Arbetsgivarverket deltog i EU-råd med statsminister Stefan Löfven

Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler medverkade den 16 oktober i en partsdialog med statsminister Stefan Löfven om aktuella EU-frågor.

På agendan stod bland annat det kommande EU-toppmötet i Göteborg den 17 november som har temat rättvisa jobb och tillväxt samt Europeiska rådets möte den 19-20 oktober.

Arbetsgivarverket deltog i EU-råd med statsministern

Eva Liedström Adler, liksom övriga parter, uttryckte uppskattning över att regeringen så tydligt lyft fram arbetsmarknadens parters roll vid toppmötet, ett möte där Arbetsgivarverket deltar. Vid EU-rådet framhöll Arbetsgivarverket att det är viktigt att nationella särarter, modeller och erfarenheter beaktas i arbetet inom den sociala dimensionen i EU och att den svenska partsmodellen och partsautonomin värnas. När det gäller den europeiska pelaren för sociala rättigheter med status som en rekommendation för medlemsländerna, lyftes att det är viktigt att pelaren inte följs upp med rättsakter av bindande karaktär inom områden som bör hanteras nationellt.

Mer information

Statsministern och arbetsmarknadens parter i dialog om aktuella EU-frågor [Regeringskansliets webbplats]