Arbetsgivarpodden: Stärka statliga ledare

I statliga arbetsgivares gemensamma strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken står bland annat att arbetsgivare samverkar för att utveckla ledarskapet i verksamheterna. Men hur fungerar samverkan i praktiken och hur får man tydliga arbetsgivarföreträdare? Det är några delar som diskuteras i avsnittet.

Medverkar gör Åsa Ståhl, HR-specialist på Post- och telestyrelsen och programansvarig för Rörlighet i staten, Anna-Sara Peterson, HR-chef på Länsstyrelsen Jönköping och ansvarig för deras ledarskapsutvecklingsprogram och Annina Kuylenstierna, projektledare på Arbetsgivarverket för projektet Ledare i staten.

Lyssna på avsnittet. Du hittar också avsnittet på Itunes eller andra ställen där du hittar poddar.