Alla Europas statsförvaltningar arbetar med arbetsmiljöförbättringar

Generaldirektörer för de europeiska statsförvaltningarna träffades i början på juni i nätverket European Public Administrations Network (EUPAN). På agendan stod bland annat frågor om arbetsmiljö och mångfald.

Nätverkets teman hade ett praktiskt fokus. Frågan om att öka anställdas motivation fokuserade på arbetsmiljöprogram för att stötta anställda och arbetsmiljöutbildningar för chefer, men också strukturella frågor berördes.

En enkät som ordförandelandet Malta genomfört visade att samtliga länder arbetar med arbetsmiljöfrågorna, men kommit olika långt i det förebyggande, akuta och rehabiliterande arbetet.

– Jag fick chansen att berätta om Sveriges fokus på systematiskt arbete för att få teamet att skapa god arbetsmiljö tillsammans, säger Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverkets generaldirektör.

– Själv tycker jag Irland var ett intressant exempel på hur man arbetar med arbetsmiljö i en mycket ansträngd ekonomi.

Eva Liedström Adler menar att det är givande att diskutera i workshop-form med andra generaldirektörer och att mötet ger input för egen reflektion, tankar om varför vi gör som vi gör och idéer till förändringar.

– Många frågor är universella. Man kan dra nytta av andras erfarenheter, även om de måste anpassas efter egna förhållanden. Nätverkandet är av stor betydelse, liksom möjligheten att lära känna varandra.

Bild: Generaldirektörerna Dobroslaw Dowiat-Urbanski, Polen, Eva Liedström Adler, Sverige och David Cagney, Irland

Generaldirektörerna Dobroslaw Dowiat-Urbanski, Polen, Eva Liedström Adler, Sverige och David Cagney, Irland.

Eva Liedström Adler konstaterar att Europas statsförvaltningar står inför många utmaningar.

– Jag blev förvånad över att inte fler deltog i workshopen om etnisk mångfald. De nyanlända som kommer till våra länder nu är ett positivt tillskott i befolkningspyramiden. Så gott som alla statsförvaltningar i Europa har behov av att fånga upp kompetenser och vara attraktiva för dem. Många länder har stelbenta karriärsystem och tuffa uppdrag att reducera kostnader. Fokus på systematisk kompetensförsörjning hamnar tyvärr i skymundan.

Under andra halvåret 2017 tar Estland över ordförandeskapet i EUPAN, liksom i EU.

Mer information

Kontakta Elisabet Sundén Ingeström via e-post: esi@arbetsgivarverket.se om du vill veta mer om Arbetsgivarverkets engagemang i EUPAN eller ta del av Maltas kommande rapporter.