Tidplanen följs med åtta dagar kvar av de tidsbegränsade avtalen

Efter veckans förhandlingar kan vi konstatera att det både finns frågor som går framåt och frågor som inte rör sig så mycket.

Men det är åtta dagar kvar tills de tidsbegränsade avtalen med OFR/S,P,O och Seko löper ut och vi jobbar efter den tidplan vi satte inledningsvis. Parterna befinner sig i ett skede där olika kompromisslösningar och textförslag prövas och diskuteras och detta kommer att intensifieras ytterligare i början av nästa vecka. Arbetsgivarverket har under veckan mött arbetstagarorganisationerna både alla tillsammans och var för sig i syfte att föra såväl enskilda som gemensamma frågor framåt. De frågor där det fortfarande finns tydliga skiljelinjer mellan parterna är vissa frågor kring hur löneprocessen ska gå till och frågor om arbetstid och förmåner i våra villkorsavtal.