Ta tillvara varje individs resurser

Tidiga åtgärder och använd varje individs resurser och förmågor för att underlätta integration och etablering på arbetsmarknaden. Det var det gemensamma budskapet från Rådet för integration i arbetslivets (Ria), på ett gemensamt seminarium i Almedalen om etablering och karriärvägar för utrikes födda.

– Vi måste hålla fast vid transparens, öppenhet, likabehandling och legalitet i statsförvaltningen, sa Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverkets generaldirektör och representant i rådet. Men vi måste bli bättre på att se över kravprofiler och se och formulera vilka förmågor som krävs för ett arbete i stället för att bara ange krav på formella meriter. Praktikplatser och mentorprogram kommer att ge än fler med utländsk bakgrund i arbetslivet och en annan dialog vid kaffebordet på arbetsplatserna.

Läs en längre artikel från seminariet på Rias webbplats här.