Regeringen föreslår att arbetsgivare ska betala för långtidssjukskrivna

Regeringen presenterade 6 april ett förslag som innebär att arbetsgivare ska betala 25 procent av sjukpenningkostnaderna för anställda som har varit sjukskrivna mer än 90 dagar. Förslaget riskerar bland annat att bidra till en ökad selektering vid anställningar, säger Arbetsgivarverkets socialförsäkringsexpert Hanna Larsson.

Förslaget, som finns i Departementsserien 2016:8 Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna, förväntas innebära ökade incitament för arbetsgivare att arbeta med ett mer aktivt hälsoarbete, med förebyggande åtgärder och med effektiva rehabiliterings- och omställningsinsatser eftersom sjukfrånvaron bland de anställda därmed bör sjunka.

I förslaget finns särskilda undantagsregler för bland annat små arbetsgivare och utsatta grupper på arbetsmarknaden.

Enligt regeringen kommer förslaget att vara kostnadsneutralt för det stora arbetsgivarkollektivet då det är tänkt att arbetsgivaravgifterna ska sänkas. Det innebär att det är arbetsgivare inom de delar av arbetsmarknaden där sjukfrånvaron idag är som störst som kommer att drabbas mest av betalningsansvaret för sjukpenningen.

Bild: Hanna Larsson, socialförsäkringsexpert vid Arbetsgivarverket– De flesta arbetsgivare arbetar redan idag mycket ambitiöst med både förebyggande och rehabiliterande åtgärder ute på arbetsplatserna, säger socialförsäkringsexpert Hanna Larsson vid Arbetsgivarverket och fortsätter:

– Vi anser att de ekonomiska incitament som redan finns idag är fullt tillräckliga. Arbetsgivare kan dessutom inte alltid påverka sjukfrånvaron hos sina anställda. Det är många faktorer i vår vardag som påverkar hur vi mår. Vi anser också att risken för selektering, där den som redan idag har en svagare ställning på arbetsmarknaden får det än svårare att få en anställning, kommer att öka – trots regeringens försök att skydda de här grupperna.

Arbetsgivarverket har tidigare framfört kritiken till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll vid de partssamtal om ohälsa och stigande sjukfrånvaro som ministern bjöd in till den 5 april.

Mer information:

Ds 2016:8 Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatser [Regeringen]

Film från pressträff med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll [Regeringen]

Regeringens pressmeddelande