Överenskommelser som reglerar anslutningen av OFR/S,P,O till pensionsavtalet PA 16

Två överenskommelser som reglerar anslutningen av OFR/S,P,O till PA 16 finns nu tillgängliga på Arbetsgivarverkets webbplats.

Det är dels ett förhandlingsprotokoll som samtliga parter tecknade som reglerar själva anslutningen av OFR/S,P,O till PA 16, dels det särskilda förhandlingsprotokoll som reglerar ändringar i Villkorsavtalen och Affärsverksavtalen mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O. Du hittar bägge överenskommelserna på nedladdningssidan för avtalet PA 16, se länk nedan.