OFR/S,P,O ansluter sig till pensionsavtalet PA 16

Idag har OFR/S,P,O anslutits till PA 16, det vill säga det pensionsavtal som Arbetsgivarverket slöt med Saco-S och Seko i november förra året och som trädde i kraft från och med den 1 januari i år. Det har skett genom att samtliga centrala parter ingått överenskommelse om sådan anslutning. Därmed är samtliga centrala parter bärare av avtalet.

I anslutningen ingår också en del andra frågor som följer av förhandlingsprotokoll. Bland annat förändras regelverket kring enskilda överenskommelser i villkorsavtalet och i affärsverksavtalet som gäller mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O. Förändringen innebär att även för OFR/S,P,O gäller att sådan överenskommelse kan ingås direkt mellan arbetsgivare och arbetstagare och den enskilda överenskommelsen kan även omfatta semester eller del av semesterdag. För enskild överenskommelse om avsättning till Kåpan Extra enligt nämnda villkorsavtal kan den ingås även för tid efter 65 år och upp till 67 år. I PA 16 gäller samma regler i detta avseende som redan gäller för Saco-S medlemmar.

Parterna kommer inom den närmaste tiden att återkomma med ytterligare information med anledning av denna överenskommelse.

Mer information

Klart med nytt pensionsavtal i staten (nyhet som publicerades 11 november 2015)