Möt Arbetsgivarverket i Almedalen

Under Almedalsveckan har du möjlighet att träffa Arbetsgivarverket vid två tillfällen. Varmt välkommen!

Lönebildning på ett annat sätt – omstritt avtal visar vägen

Arbetsgivarverket och Saco-S Akademiker i staten bjuder den 6 juli kl 13-14 in till ett gemensamt seminarium med titeln "Lönebildning på ett annat sätt – omstritt avtal visar vägen". Under seminariet diskuterar parterna erfarenheter och effekter av att välja ett annat sätt att utveckla lönebildningen än det vanliga. Efter seminariet har du möjlighet att stanna kvar och diskutera lönebildning med oss.

Monica Dahlbom, förhandlingschef, Arbetsgivarverket och Lena Emanuelsson, ordförande, Saco-S Akademiker i staten, medverkar. Claes Nyberg är moderator.

Läs mer om seminariet här 

Etablering och karriärvägar för utrikes födda

Rådet för integration (Ria) håller ett seminarium med titeln Etablering och karriärvägar för utrikes födda den 5 juli kl 8-8.45 (frukost serveras från kl 7.30). Arbetsmarknadens centrala parter och arbetsmarknadsministern diskuterar var utmaningarna finns för en effektiv etablering och karriärsutveckling på svensk arbetsmarknad för utrikes födda.

Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverkets generaldirektör och ledamot i Rådet för integration i arbetslivet, medverkar. 

Läs mer om seminariet på Almedalens webbplats