Meningsfulla och omväxlande jobb i staten

Statsanställda upplever i högre grad än sysselsatta på arbetsmarknaden som helhet att deras arbeten är både meningsfulla och omväxlande. Det visar Arbetsgivarverkets rapport Arbetsmiljön i statlig sektor 2015.

– I rapporten, som tas fram vartannat år, tittar vi närmare på hur anställda på statliga jobb upplever sin arbetssituation och arbetsmiljö. Detta jämför vi sedan med samma uppgifter för den totala arbetsmarknaden, berättar Matti Särngren utredare vid Arbetsgivarverket som tagit fram rapporten tillsammans med Tarja Nevala, arbetsmiljöexpert.

Bild: Matti Särngren Bild: Tarja Nevala
Matti Särngren Tarja Nevala

Resultaten visar att de statsanställda på ett antal områden upplever sin arbetssituation som mer positiv än sysselsatta på arbetsmarknaden som helhet. På en statlig arbetsplats upplever du att ditt jobb är omväxlande, obundet och meningsfullt i högre grad än genomsnittet på arbetsmarknaden.

Sex av tio statsanställda uppger att arbetet ger möjlighet att lära nytt och utvecklas i yrket varje vecka, vilket är en signifikant högre andel än förhållandet på arbetsmarknaden som helhet.

Svaren pekar på att verksamheten är komplex och ställer höga krav på medarbetarna. Vissa frågor i undersökningen tyder på en hög arbetsbelastning för främst statsanställda kvinnor i förhållande till den övriga arbetsmarknaden. Statsanställda uppger också i betydligt högre utsträckning än genomsnittet att minst halva arbetstiden går åt till att lösa krävande problem.

– Mot bakgrund av detta är det viktigt att komma ihåg de anställdas möjligheter att planera det egna arbetet och möjligheten att styra förläggningen av sin arbetstid, faktorer som har en positiv inverkan på hälsan enligt stressforskning, säger Tarja Nevala.

Statsanställda kan i högre utsträckning än på arbetsmarknaden som helhet bestämma när och hur olika arbetsuppgifter ska utföras, och de är i högre grad med och beslutar om uppläggningen av det egna arbetet, visar rapporten.