Lönebildning på ett annat sätt – omstritt avtal visar vägen. Se filmen från seminariet i Almedalen

Ett unikt avtal på svensk arbetsmarknad, det sifferlösa tillsvidareavtalet mellan Arbetsgivarverket och Saco-S Akademiker i staten, var temat för ett gemensamt seminarium mellan de båda organisationerna under årets Almedalsvecka. Seminariet filmades och här kan du se det som webb-tv. Förutom samtal med representanter för båda organisationer på central nivå innehåller filmen också reflektioner och intervjuer kring hur avtalet tillämpas på lokal nivå på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Högskolan i Skövde och på Lantmäteriet.