Högkonjunktur ökar rörlighet och bristtal inom de statliga verksamheterna

Sverige är inne i en högkonjunktur med ökade bristtal på arbetsmarknaden vilket också märks inom statlig sektor. Det visar Arbetsgivarverkets Konjunkturbarometer för de statliga verksamheterna.

Bild: Roger Vilhelmsson– Efterfrågan på framförallt kvalificerad och högutbildad arbetskraft är generellt sett hög på svensk arbetsmarknad. Den här utvecklingen har vi också tydligt sett i våra medlemmars barometersvar där bristen på lämpliga sökanden är relativt hög. På en het arbetsmarknad blir det allt svårare att behålla arbetskraft och personalomsättningen ser ut att öka, säger Arbetsgivarverkets chefsekonom Roger Vilhelmsson.

Kompetensförsörjningen är dock inte besvärlig på alla områden. Precis som tidigare är kompetensförsörjningen särskilt besvärlig inom IT, men det är inte alla personalkategorier som är svåra att hitta.

– Det tycks vara lättare för våra medlemmar att få tag i IT-personal inom till exempel support medan det är besvärligare att hitta och behålla arbetskraft som bygger och utvecklar IT-system, säger Roger Vilhelmsson.

Barometern visar att budgetvolymerna tycks ha ökat. Hos 59 procent av medlemmarna väntas en ökning av budgetomslutningen under år 2016. Denna nivå är en av högsta sedan år 2010. Satsningarna på försvar, infrastruktur samt forskning och utveckling är en av förklaringarna. En annan viktig förklaring är att utgifterna för migration och integration fortsätter att öka. Även om asylinvandringen nu minskat så väntas utgifterna i statsförvaltningen fortsättningsvis vara höga i samband med asylprocess, utbildning och etablering på arbetsmarknaden. Många prognosmakare inklusive regeringen har räknat med en långsammare utveckling av de statliga utgifterna de kommande åren men Roger Vilhelmsson menar att det inte behöver bli så.

– Skulle det bli en lågkonjunktur samtidigt som många nyanlända ska ut på arbetsmarknaden kan vi nog räkna med att kostnaderna för arbetsmarknadspolitiken kommer att öka. I ett sådant läge brukar vi snarare stimulera ekonomin via den offentliga sektorn, säger Roger Vilhelmsson.