Hög reallöneutveckling

Lönerna ökar i högre takt än priserna. Arbetsgivarverkets rapport Löneutveckling på det statliga avtalsområdet visar att löneutvecklingen för perioden september 2014 till september 2015 är 2,3 procent vilket är helt i linje med löneutvecklingen inom det privata näringslivet.

Bild på Malin Sundeby och Youn Hee Pernling, utredare på Arbetsgivarverket (png).- Det har under statistikperioden inte varit någon inflation vilket leder till att den reala löneutvecklingen är densamma som den nominella löneutvecklingen. Sverige har haft en hög reallöneutveckling under flera år vilket är bra för arbetstagare men det medför också att statliga arbetsgivares reala kostnader ökar i större takt än den reala uppräkningen av ramanslag, säger Malin Sundeby, utredare på Arbetsgivarverket.

Antalet anställningar i statlig sektor har under perioden ökat med cirka 1000 stycken. Av de anställda som ingår i statistiken har 94 procent månadslön i form av individuell lön eller tarifflön och 6 procent har lön per timme, dag, beting eller liknande. Andelen kvinnor i staten ökar successivt och 51 procent av alla anställda är kvinnor.

Brist inte kopplat till hög löneutveckling

Brist och övertalighet påverkar arbetsområden i staten olika när det gäller lönenivå och löneutveckling. En vanlig effekt i samband med brist på lämpliga sökande och svårigheter att behålla personal är att lönerna ökas för att attraktiviteten hos medlemmen ska öka, men den effekten har inte setts under mätperioden. Brist inom ett arbetsområde innebär alltså ingen direkt koppling till hög löneutveckling.

Minskad lönespridning

Lönespridningen som stadigt ökat sedan slutet av 1990-talet har nu plötsligt minskat med en hel procent och uppgår nu till 79 procent. Det är en enskild medlem, Polismyndigheten, som står bakom denna minskning.

- Under statistikperioden har de tidigare polismyndigheterna ökat ingångslönen kraftigt, vilket påverkar hela statens lönespridning. Exkluderas Polismyndigheten från beräkningarna så har lönespridningen för staten istället ökat något, säger Youn Hee Pernling, utredare på Arbetsgivarverket.

Mer information

Rapporten Löneutveckling på det statliga avtalsområdet - statistikperioden september 2014 - september 2015.