Handslag mellan regeringen och arbetsmarknadens parter om EU-arbetet på hemmaplan

EU-minister Ann Linde presenterade igår ett handslag med arbetsmarknadens parter om åtgärder för att öka kunskapen om EU-frågor i parternas respektive organisationer. Ökad kunskap ska öka inflytandet och delaktigheten i EU.

Bild på handslag mellan regeringen och arbetsmarknadens parter om EU-arbetet på hemmaplan (jpg).I våras presenterades utredningen "EU på hemmaplan", där olika åtgärder lyftes fram för att öka kunskapsnivån i EU-frågor i samhället. Utredningen framhöll att dålig kunskap om EU minskar medborgarnas och civilsamhällets inflytande och delaktighet i EU:s beslut.

Ett led i regeringens ambition att höja kunskapsnivån har varit att bjuda in arbetsmarknadens parter till ett handslag om ökad information om EU-arbetet gentemot parternas medlemmar och dess olika målgrupper. Vid ett panelsamtal mellan EU-ministern och Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler, SKL:s tillförordnade VD Lena Dahl, Svenskt Näringslivs VD Carola Lemne, LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, TCO:s ordförande Eva Nordmark och Sacos ordförande Göran Arrius, berättade organisationerna om olika möjligheter att höja ambitionen i informationsarbetet.

Arbetsgivarverket förhandlar på EU-nivå tillsammans med SKL i den sektorövergripande sociala dialogen, ett område där informationen definitivt kan öka gentemot Arbetsgivarverkets medlemmar, menade Eva Liedström Adler. Hon hade också ett medskick till EU-ministern för att åstadkomma ökat partsinflytande. Öka möjligheterna att komma med synpunkter tidigare i beredningen av regeringskansliets EU-frågor och öka fokus på EU-frågor i myndighetsdialogen , framhöll Eva Liedström Adler.

Se film från handslaget på regeringskansliets webbplats.