Frukostseminarium för chefer: Hur kan vi öka chefsyrkets attraktivitet?

Majoriteten chefer i Sverige beskriver sin vardag som stressig och händelsestyrd. Alltid tillgänglig och översköljd av andras och egnas önskemål och krav. På frukostseminariet ger vi en bild av chefers tillvaro och dess konsekvenser för såväl individer som verksamhet, samt tankar om hur vi kan skapa en bättre chefsvardag till nytta för hela det svenska arbetslivet.

Vibeke Pålhaugen, VD för Chefshuset, föreläser om chefsrollen.

Till frukostseminariet har vi bjudit in Vibeke Pålhaugen, grundare och VD för Chefshuset. Vibekes övertygelse är att "goda ledare är lösningen på allt" och hennes drivkraft är att skapa förutsättningar för våra chefer att lyckas med sina uppdrag. VIbeke kommer bland annat att prata kring följande frågeställningar:

  • Hur ser vardagen ut för chefer i Sverige idag?
  • Vilka orsaker och drivkrafter ligger bakom den förändrade chefsrollen?
  • Vilka förutsättningar behöver chefer för att kunna prestera som bäst i sin arbetsgivarroll?
  • Vad kan vi göra för att öka chefsyrkets attraktivitet och genomförandekraft?

Anmäl dig till frukostföreläsningen

Frukostmötet vänder sig till dig som är medlemschef. Du har också möjlighet att ta med dig två av dina chefskollegor.

Läs mer och anmäl dig här.

Vibeke Pålhaugen

Goda chefer är lösningen på allt! Det säger Vibeke Pålhaugen. Vibeke är civilekonom med lång erfarenhet av chefs- och ledarfrågor som idag arbetar som rådgivare, coach, föreläsare, utbildare och stöd till ledningsgrupper på alla nivåer. Hon var under åren 2003-2011 på tidningen Chef, först som vice VD och från 2006 som VD. 2011 startade Vibeke Chefshuset där hon själv är VD. Ambitionen med företaget är att på olika sätt höja chefers prestationsförmåga.