Fortsatta samtal med de informella medlarna om pensionsavtal

Under tisdagen och onsdagen (26-27 januari) har Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O träffat de informella medlarna var för sig och gemensamt för fortsatta samtal om den rådande situationen. Idag har parterna tillsammans med de informella medlarna bestämt att fortsätta diskussionerna på egen hand under nästa vecka. Parterna kommer därefter att träffa de informella medlarna igen den 8 februari.