De statliga verksamheterna presenterar ett gemensamt arbetsgivarerbjudande

Arbetsgivarverkets medlemmar har tagit fram ett gemensamt arbetsgivarerbjudande för den statliga sektorn. Erbjudandet identifierar ett antal kärnvärden som är grundläggande för de statliga verksamheterna och de utvecklingsmöjligheter som både nuvarande och blivande statligt anställda erbjuds.

Bild: Eva Liedström AdlerEfter ett utvecklingsprojekt under 2015 kunde Arbetsgivarverkets styrelse den 17 mars i år fastställa arbetsgivarerbjudandet. Därmed finns det nu för medlemmarna en gemensam utgångspunkt att bygga rekryteringskommunikation och arbetsgivarprofilering kring.

Erbjudandet pekar tydligt ut en gemensam övergripande identitet som statlig arbetsgivare. På så sätt utgör erbjudandet ett ramverk och ett komplement till den egna profileringen och de egna budskapen hos medlemmarna.

– Det är både glädjande och spännande att Arbetsgivarverkets medlemmar gemensamt tagit fram ett arbetsgivarerbjudande. Den arbetsgivarpolitiska strategin har identifierat attraktiv arbetsgivare som en av våra viktigaste frågor och erbjudandet är ett verktyg för att utveckla profileringen av staten som attraktiv arbetsgivare, säger Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverkets generaldirektör.

Bild: Det statliga arbetsgivarerbjudandetDet gemensamma statliga arbetsgivarerbjudandet. Klicka på bilden för att se den i större format.

Utvecklande för Sverige. Utvecklande för mig. Så ser det övergripande budskapet ut som ramar in arbetsgivarerbjudandet.  

Bild: Björn Andersson– Budskapet tar fasta på samhällsnyttan och möjligheterna till yrkesmässig och personlig utveckling som de statliga verksamheterna erbjuder. Att detta är mycket starka drivkrafter har vi sett när vi arbetade med att ta fram erbjudandet, berättar Björn Andersson, kommunikatör och projektansvarig.

För att identifiera relevanta och kommunikativa kärnvärden, har projektet studerat flera undersökningar om den statliga sektorns attraktivitet, arbetat med fokusgrupper och intervjuat enskilda statsanställda. Björn Andersson berättar att erbjudandet övergripande bygger på samhällsnyttan, individens drivkrafter för att arbeta statligt och de stödjande faktorer som arbetsgivaren erbjuder för att tillsammans med medarbetaren möjliggöra utveckling och ett gott resultat i verksamheten.

Bild: Lars AndrénLars Andrén, kommunikationschef på Arbetsgivarverket berättar att projektet ingående diskuterat relationen mellan arbetsgivarerbjudandet och den arbetsgivarpolitiska strategin. Budskapen i erbjudandet och strategin kompletterar varandra men ytterst handlar det om olika målgrupper och olika sammanhang. Strategin vänder sig främst till Arbetsgivarverkets medlemmar. Erbjudandet är ett verktyg för att profilera staten på kompetensmarknaden. Arbetsgivarverket kommer nu arbeta med att utveckla ett antal kommunikationsprodukter kring erbjudandet.

– Materialet ska kunna användas när flera statliga verksamheter gemensamt vill kommunicera i rekryteringssammanhang. Eller som ett komplement till kommunikationen hos en enskild medlem eller enbart som ett idématerial för att utveckla identiteten som attraktiv arbetsgivare. Jag ser många möjligheter, säger Lars Andrén.

Mer information

Ladda ner bild på det gemensamma statliga arbetsgivarerbjudandet som PDF-fil här.