Arbetsgivardagen 2016 – inkluderande arbetsgivare på en arbetsmarknad i förändring

- Vår vision omfattar en gemensam strategi för arbetsgivarpolitiken och det är vi tillsammans som ska se till att den förverkligas, sade Arbetsgivarverkets generaldirektör, Eva Liedström Adler, när hon inledde Arbetsgivardagen och hälsade de cirka 130 medlemscheferna välkomna.

Bilden visar Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverkets generaldirektör

Arbetsgivarverekts generaldirektör Eva Liedström Adler.

Dagen inleddes med Arbetsgivarkollegiet, Arbetsgivarverkets årsmöte där samtliga medlemschefer är ledamöter.

Bilden visar rikspolischef Dan Eliasson, Arbetsgivarverkets styrelseordförande

Rikspolischef Dan Eliasson, Arbetsgivarverkets styrelseordförande.

Kollegiets årsmöte beslutade bland annat om en inriktning för nästa års avtalsrörelse inom statlig sektor. Ken Johnsson, tillförordnad förhandlingschef, poängterade att alla avtal på det statliga avtalsområdet ska bidra till en effektiv verksamhet. Avtalen behöver därför kontinuerligt anpassas så att de stödjer de statliga arbetsgivarnas framtida utmaningar och förändrade förutsättningar i verksamheten. Avtalen måste också lämna stor frihet för lokal verksamhetsanpassning. Under årsmötet tackade också ordförande, rikspolischefen Dan Eliasson, av styrelseledamoten Mikael Odenberg, Svenska kraftnät, som nu lämnar styrelsen. Till nya styrelseledamöter föreslogs:

  • Leif Denneberg,generaldirektör, Jordbruksverket
  • Sigbritt Karlsson, rektor, Kungliga Tekniska högskolan

Kollegiets förslag om styrelseledamöter lämnas till regeringen som fattar det slutliga beslutet om nya styrelsemedlemmar.

Jag var precis som du – en personlig berättelse om att komma till ett nytt land

Efter Arbetsgivarverkets årsmöte fortsatte Arbetsgivardagen 2016 med temat inkluderande arbetsgivare på en arbetsmarknad i förändring. Inbjuden gäst var journalisten och författaren Negra Efendic, som i år kommit ut med den uppmärksammade boken ”Jag var precis som du” som skildrar hennes familjs flykt från krigets Bosnien på 90-talet till Sverige.

– Vi skulle bara stanna i några veckor sedan skulle vi åka tillbaka till vår by. Jag skulle fortsätta hoppa twist med mina kompisar och samla servetter, men så blev det ju inte, sade Negra Efendic.

Bilden visar journalisten Negra Efendic

Journalisten och författaren Negra Efendic.

En panel bestående av Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler, Clas Olsson, biträdande generaldirektör på Arbetsförmedlingen, Ida Troive, HR-chef på Gröna Lund och Minoo Akhtarzand, landshövding  i Västmanlands län, diskuterade sedan tillsammans med moderatorn för dagen, journalisten och statsvetaren Cecilia Garme, olika frågeställningar och perspektiv på att skapa inkludering på arbetsmarknaden.

BIlden visar paneldeltagarna på Arbetsgivardagen

Panelen samtalade kring inkludering och integration.

– Det är viktigt att vi kan möta folk från hela världen i vår verksamhet och då är det engagemanget som är det viktigaste – inte varifrån man kommer, sade Ida Troive, som också menade att det är affärskritiskt eftersom man behöver medarbetare som speglar gästerna och som kan deras språk.

Claes Olsson poängterade att anställningar i staten måste följa ett regelverket kring förtjänst och skicklighet, men att de inte är ett hinder för att rekrytera rätt kompetens.

Minoo Akhtarzand lyfte också fram kompetensperspektivet vid rekrytering och Eva Liedström Adler framhöll vikten av att se till vilken kompetens verksamheten behöver.

– Jag tror att vi som arbetsgivare alltid behöver se över kompetenskraven för att kunna fokusera på verksamhetsnyttan, sade Eva Liedström Adler avslutningsvis.

Viktigt att myndigheter finns där medborgarna finns

Bilden visar civilminister Ardalan Shekarabi

Civilminister Ardalan Shekarabi.

Dagen avslutades med det förvaltningspolitiska seminariet där regeringskansliet var värd. Här fick deltagarna möjlighet att lyssna på och ställa frågor till civilminister Ardalan Shekarabi. Ministern talade om omlokaliseringar av statliga myndigheter, om vikten av att myndigheter finns där medborgarna finns för att alla ska känna sig delaktiga. Han framhöll att omlokaliseringar skulle ske till "regioncentra", för att säkerställa kompetensförsörjningen. Även svårigheterna att finna politiska lösningar i länsindelningsfrågan lyftes. Ministern menade dock att man måste/kommer gå vidare med landets statliga organisering, även om det inte går att komma överens om förändring av landstingen/regionerna. Ardalan Shekarabi pekade också på myndigheternas egen regionindelning och svårigheterna med att de inte är anpassade till länsindelningen. Han talade dessutom om den nya nationella upphandlingsstrategi som tagits fram och hur vi inom den offentliga förvaltningen ska arbeta vidare med digitaliseringen.

6 röster från dagen

Att träffa kollegor i samma situation och utbyta erfarenheter samt få nya infallsvinklar var en stor behållning av dagen tyckte några av de generaldirektörer, landshövdingar och rektorer som deltog på mötet.