Välkomna satsningar i vårbudgeten för att underlätta en ansträngd situation inom flyktingmottagningen

Migrationsverket får drygt 2 miljarder kronor extra i vårändringsbudgeten för att säkerställa en snabbare och kvalitativ god asylprocess. Arbetsgivarverket välkomnar denna och andra satsningar som kan underlätta en ansträngd situation för många statliga myndigheter.

Bild på Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler (jpg).

- De statliga och kommunala verksamheterna klarade av att hantera höstens akuta situation med kraftigt ökade flyktingvolymer, men organisationerna har pressats hårt. Det är bra att det nu tillförs resurser som på olika sätt underlättar myndigheternas verksamhet kring flyktingmottagning och etablering, säger Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler.

Regeringen gör också satsningar inom området prövning och utfärdande av legitimationer, kompetenskartläggning och validering. Även svenska för invandrare får extra resurser.

Det är viktigt ur ett statsfinansiellt perspektiv att så många som möjligt kommer i arbete så fort som möjligt, men åtgärderna är också bra ur ett kompetensförsörjningsperspektiv.

Bild på Arbetsgivarverkets chefsekonom Roger Vilhelmsson (jpg).- Den här typen av åtgärder kommer också underlätta möjligheten att hitta rätt kompletterande utbildningar och välja rätt arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Utan rätt bedömningar av kompetensen riskerar olika åtgärder bli mindre effektiva eller till och med kontraproduktiva, säger Arbetsgivarverkets chefsekonom Roger Vilhelmsson.

För att finansiera förändringarna i vårändringsbudgeten så tar regeringen bland annat tillbaks resurser och senarelägger satsningar inom till exempel utbildning och forskning samt underhåll av vägar. Arbetsgivarverket tycker att utbildning är en nyckelfråga för att säkra kompetensförsörjningen, minska arbetslösheten och i förlängningen säkra den framtida välfärden. Större utbildningssatsningar kommer normalt sett i höstbudgeten och det återstår att se vad som händer inom detta område långsiktigt.