Avtalen förlängs för statligt anställda

Under de senaste veckorna har intensiva och konstruktiva förhandlingar förts mellan Arbetsgivarverket och arbetstagarorganisationerna på det statliga avtalsområdet.

Idag löper de gällande löneavtalen RALS 2013-2016 mellan Arbetsgivarverket och Seko samt RALS 2013-2016 mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O ut.

Parterna är överens om att det behövs mer tid för att slutföra förhandlingsarbetet.

Därför har såväl Arbetsgivarverket och Seko som Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O idag förlängt respektive gällande ramavtal för löner. Förlängningen gäller till och med den 5 oktober 2016.