Arbetsgivarverket säger nej till förslag om höjda avgifter för arbetsgivare med långtidssjukrivna medarbetare

Arbetsgivarverket säger i sitt remissvar om så kallad hälsoväxling nej till regeringens förslag om att lagstifta om en särskild sjukförsäkringsavgift för arbetsgivare med anställda som har varit sjukskrivna längre än 90 dagar.

Bild: Hanna Larsson, socialförsäkringsexpert vid Arbetsgivarverket- Vi anser att förslaget medför en ökad risk för selektering genom att arbetsgivare troligen skulle bli mer tveksamma att anställa personer med sjukdomshistorik eller funktionsnedsättning – trots regeringens försök att skydda just de här grupperna, säger socialförsäkringsexpert Hanna Larsson vid Arbetsgivarverket i en kommentar.

Arbetsgivarverket menar att arbetsgivare redan idag har tillräckligt starka ekonomiska drivkrafter för att förebygga sjukfrånvaro och återföra sjukskrivna personer till arbete. Om förslaget genomförs riskerar arbetsgivare att drabbas av ytterligare kostnader som är svåra att förutse vilket är särskilt problematiskt för arbetsgivare med få anställda som exempelvis mindre myndigheter.

Det finns många faktorer som kan vara bidragande till ökningen av sjukskrivningarna och fokus behöver riktas mot människors hela livssituation, där arbetslivet endast utgör en del, anser Arbetsgivarverket.

Läs mer

Yttrande över promemorian Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna

Ds 2016:8 Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna