Utvecklingsprogram med krydda av innovation

Nu börjar ytterligare sex myndigheter sin resa i utvecklingsprogrammet för strategisk verksamhetsutveckling.

Ekonomistyrningsverket och Arbetsgivarverket ordnar för tredje gången utvecklingsprogrammet där de medverkande myndigheterna får lära av och samverka med varandra kring strategisk verksamhetsutveckling. Den här omgången kommer att ha ett särskilt fokus på innovation.

Charlotte Brogren från Vinnova kommer att medverka och ta upp best practice för innovationsarbete, berättade Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson, som tillsammans med Mats Wikström, generaldirektör på Ekonomistyrningsverket invigde programmet.

Just möjligheten till samverkan på strategisk ledningsnivå över myndighetsgränserna är något som lockat många av deltagarna till programmet.

– På en stor myndighet kan man ibland bli lite introvert, då är möjligheten att utbyta tankar och idéer med andra viktig, säger Fredrik Rosengren, ekonomidirektör på Skatteverket, som är en av de medverkande myndigheterna.

Chansen att dela erfarenheter med andra lyfts också fram av Kustbevakningen. Man hoppas att medverkan i programmet ska ge både en injektion av nya idéer och möjligheten att ställa gamla konventioner på huvudet.

– Vår organisation befinner sig just nu i ett förändringsarbete och hoppas få stor nytta av samarbetet med vår lärpartner i utvecklingsprogrammet, säger generaldirektör Lena Jönsson.

Övriga medverkande myndigheter i utvecklingsprogrammet är Fastighetsmäklarinspektionen, Universitets- och högskolerådet, Länsstyrelsen i Stockholm och Kriminalvården.

Fakta

Utvecklingsprogrammet för strategisk verksamhetsutveckling