Strategin Inkluderande synsätt väckte internationellt intresse

Styrningen av organisationer med stor mångfald var ett tema när Europas generaldirektörer för statsförvaltningarna möttes i EUPAN i början på december 2015.

EUPAN, the European Public Administrations Network, har tillsammans med OECD bland medlemmarna undersökt förekomsten av strategier för att ta tillvara de anställdas olikheter. Fler kvinnor, fler med utländsk bakgrund, behovet av att vara attraktiv både för unga, och äldre, och att ta tillvara kompetens hos funktionsnedsatta präglar i olika grad alla länder i Europa. Arbetsgivarverkets strategi Inkluderande synsätt ligger enligt analysen i framkant genom att den fokuserar på olikheter som har betydelse för verksamheten, i stället för de olika diskrimineringsgrunderna var och en för sig.

Analysen visar vidare att fler länder har strategier än konkreta mål och resultat. En slutsats är att statsförvaltningarna måste bli bättre på att gå från ord till handling för att lyckas.

– Ett konkret sätt att ta tillvara olika perspektiv är att arbeta med team och arbetsgrupper som speglar olikhet, säger Eva Adler Liedström, Arbetsgivarverkets generaldirektör.

Eva Adler Liedström (bilden) deltog, för första gången, i nätverket tillsammans med Ingvar Mattsson, Statskontorets generaldirektör. Arbetsgivarverket bevakar de arbetsgivarpolitiska frågorna och Statskontoret de förvaltningspolitiska.

 – Det är roligt att vår strategi står sig, säger Elisabet Sundén Ingeström, Arbetsgivarverkets representant i EUPAN:s arbetsgrupp Human Resources Working Group. 2014 utvecklade vi modellen och nu visar den tydligt samverkan mellan högsta chefens ställningstaganden och arbetsgivarpolitiken.

Figur: Modell för inkluderande synsätt och arbetsgivarpolitik Figur: Modell för inkluderande synsätt och arbetsgivarpolitik

Den fullständiga OECD-rapporten ska komma före jul. Kontakta Elisabet Sundén Ingeström om du vill ta del av den.