Rådet för integration i arbetslivet träffade arbetsmarknadsministern

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson besökte på måndagen Rådet för integration i arbetslivet, Ria. Temat för mötet var att diskutera hur människor som flyttar till Sverige snabbare ska etablera sig på arbetsmarknaden. Ria lämnade också över en ny rapport som innehåller en kartläggning av de offentliga aktörernas roll i frågan.

- Vi träffade arbetsmarknadsministern för att lämna över rapporten och ge våra gemensamma synpunkter på olika brister vi ser i systemet, säger Ulf Bengtsson, generaldirektör på Arbetsgivarverket och representant i rådet. Det handlar bland annat om behovet av en mer flexibel etableringsperiod och att få ett mer individanpassat stöd till nyanlända utifrån deras kompetensutvecklingsbehov och arbetsmarknadens behov av arbetskraft.

Rapporten som Ramböll har tagit fram på uppdrag av Ria, kartlägger de offentliga aktörernas uppdrag och stöd till personer som flyttar till Sverige för att etablera sig på arbetsmarknaden. Till skillnad från många rapporter redovisar rapporten situationen inte bara för dem som söker asyl utan även för dem som kommer till Sverige som anhöriga, från EU, för ett specifikt arbete och för att studera.

- Det behövs ett samordnat informationsuppdrag är en av slutsatserna i rapporten, säger Elisabet Sundén Ingeström, Arbetsgivarverkets representant i Ria:s beredningsutskott. Det är många myndigheters uppdrag som är involverade i processen från ankomst till arbete, och på lite olika sätt beroende på tillståndsgrund.

Rådet för integration i arbetslivet (Ria) har bildats av Svenskt näringsliv, SKL, Arbetsgivarverket, LO, TCO och Saco för att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet. Ria arbetar därigenom för att främja likabehandling och motverka etnisk diskriminering och trakasserier på arbetsplatserna.

Mer information

Läs rapportern Aktörsanalys – arbete på lika villkor på Ria:s webbplats.