Prisbelönt arbete för att attrahera talanger

Claes Vallin, HR-direktör på Svenska Kraftnät, fick nyligen priset Årets personaldirektör inom employer branding. I motiveringen framhölls Svenska Kraftnäts långsiktiga arbete för att attrahera talanger oavsett kön. Claes Vallin berättar här hur arbetet gått till.

Bild: Claes Vallin, HR-direktör, tillsammans med några andra som arbetar med Svenska kraftnäts varumärke som arbetsgivare: Från vänster, Anna Wahlund HR-specialist, Helena Ljungman, kommunikatör och Sara Möllefors, kommunikatör. Foto: Svenska kraftnät

Claes Vallin, HR-direktör, tillsammans med några andra som arbetar med Svenska Kraftnäts varumärke som arbetsgivare: Från vänster, Anna Wahlund HR-specialist, Helena Ljungman, kommunikatör och Sara Möllefors, kommunikatör. Foto: Svenska Kraftnät.

– Redan 2007 stod det klart att Svenska Kraftnät behövde utvidga rekryteringsbasen. Vi stod då inför stora utbyggnader av elnätet för att kunna ta emot bland annat all ny vindkraft, samt för en bättre elmarknad. För att klara expansionen av personal hade i helt enkelt inte råd att gå miste om den stora andel av kompetensen som utgörs av unga kvinnor och män.

Hur har ni gått till väga för att bli en attraktiv arbetsgivare för dessa grupper?

­– Det har varit ett långsiktigt arbete för att förändra företagskulturen. Vi har lagt stor vikt vid värdegrundsarbete, liksom kraven på medarbetarna, mångfald och jämställdhet. Andra faktorer som haft betydelse är vår flytt till nya moderna lokaler och aktivt arbete med miljöledningssystem. Ett viktigt steg togs när vi för ett antal år sedan utsågs till Sveriges mest föräldravänliga arbetsplats.

Vi har också satsat mycket på både ledarutveckling och ett traineeprogram där hittills 76 trainees passerat, vi märker att det bidragit till att sprida vårt rykte som en attraktiv arbetsplats.

Vilka resultat kan du se av ert arbete?

– Långsamt har företagskulturen ändrats och idag har vi en blandad personal där både män och kvinnor liksom unga och äldre levererar på ett fantastiskt sätt. Hos oss är det helt ok att både vara småbarnsförälder och göra ledarkarriär. Inte minst på chefssidan har det skett en stor förändring. För tio år sedan hade vi endast två kvinnor i chefsposition medan vi idag har en i stort sett jämn fördelning mellan kvinnor och män bland våra chefer.

Finns det någon speciell nyckel till framgången som du vill lyfta fram?

– A och O är uthållighet. För att få andan och acceptansen att genomsyra hela organisationen måste du tidigt bestämma att du verkligen vill något och sedan hålla fast vid det, med högsta ledningens stöd i ryggen.