Ny utgåva av "Att arbeta statligt - viktiga arbeten och moderna villkor"

Skriften "Att arbeta statligt – viktiga arbeten och moderna villkor" är en av Arbetsgivarverkets mest beställda och nedladdade skrifter. Skriften visar olika perspektiv på staten som attraktiv arbetsgivare.

Skriften innehåller förutom övergripande information om avtal och villkor inom de statliga verksamheterna också avsnitt om den statliga värdegrunden, att arbeta på medborgarnas uppdrag samt en beskrivning av utvecklingen inom statlig sektor med fokus på kompetensförsörjning. Den nya utgåvan är uppdaterad så att den omfattar de villkor som gällde den 1 januari 2015.

– Skriftens popularitet bygger i hög grad på att på att den brett skildrar olika perspektiv på vad det innebär att vara statligt anställd. Därför används skriften ofta av de statliga arbetsgivarna i olika rekryterings- eller profileringssammanhang, säger Lars Andrén, informationschef på Arbetsgivarverket

Tanken är att skriften ska kunna användas som ett komplement till eget informations- och profileringsmaterial som respektive arbetsgivare tagit fram. Förutom att den nya utgåvan uppdaterats med ny statistik och aktuell information om avtal och villkor, innehåller också skriften ett avsnitt med intervjuer med anställda inom statliga verksamheter.

Skriften kan beställas eller laddas ned här