Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har tagit beslut om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Gunnar Sundqvist, arbetsmiljöexpert på Arbetsgivarverket säger att Arbetsgivarverket håller fast vid ståndpunkten i remissvaret att en föreskrift inte är lösningen på det samhällsproblem som den ökande psykiska ohälsan utgör.

- Psykisk ohälsa är mer än en arbetsmiljöfråga och inte bara något som berör arbetsplatsen och arbetsgivare. Här finns många samhällsaktörer som måste samverka och ta ansvar. Samtidigt är frågan om psykisk ohälsa en oerhört viktig fråga och det är angeläget med fokus på dessa frågor.

Arbetsbelastning, arbetstider, konflikter och kränkande särbehandling och mål för att främja en god organisatorisk och social arbetsmiljö är sådant som tas upp i föreskrifterna. Tanken är att det tydligare ska framgå vad arbetsgivaren är skyldig att göra för åtgärder för att förebygga brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Föreskriften ersätter de tidigare föreskrifterna om Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14), Föreskrifter om kränkande särbehandling (AFS 1993:17) och Föreskrifter om omvårdnadsarbete i enskilt hem (AFS 1990:18). Den nya föreskriften ska gälla från och med mars 2016. Innan dess ska Arbetsmiljöverket ta fram en vägledning till föreskriften.

Mer information

Till Arbetsmiljöverkets webbplats och den nya föreskriften (öppnas i nytt fönster)

Läs tidigare nyhet om Arbetsgivarverkets remissvar om förslag till föreskrift