Intresset för att arbeta statligt ökar hos högskolestudenter

I genomsnitt var fjärde högskolestudent inom fem stora högskoleinriktningar vill i framtiden i första hand arbeta statligt. Det visar en ny undersökning från Arbetsgivarverket där 1100 högskolestudenter tillfrågats om framtida karriärval och sin syn på staten som arbetsgivare.

Undersökningen genomfördes mellan den 13 maj och 4 juni 2014 av undersökningsföretaget Universum på uppdrag av Arbetsgivarverket och omfattar studerande inom utbildningsinritningarna juridik, samhällsvetenskap, IT, ekonomi och teknik. Av de tillfrågade i undersökningen vill 68 procent i första hand arbeta privat, 25 procent statligt och 7 procent i kommun eller landsting. Arbetsgivarverket genomförde motsvarande undersökning 2008 och intresset för att i första hand arbeta statligt har sedan dess ökat med sju procentenheter.

– Det är väldigt glädjande att statlig sektor stärker sina positioner som arbetsgivare hos blivande akademiker. För statens framtida kompetensförsörjning är detta en väldigt viktig grupp för oss, säger Ulf Bengtsson, generaldirektör på Arbetsgivarverket i en kommentar.

Även om intresset är avsevärt större för det privata näringslivet är resultatet mycket bra, menar Ulf Bengtsson, med tanke på att staten totalt sett bara motsvarar fem procent av arbetsmarknaden. Undersökningen visar också att statliga jobb mycket starkt förknippas med samhällsnytta och trygghet.

– Jag tror att den statliga sektorns möjligheter att erbjuda samhällsnytta kommer att bli en allt viktigare faktor i konkurrensen om framtida kvalificerade medarbetare, säger Ulf Bengtsson.

De viktigaste faktorerna för val av framtida arbetsgivare är enligt undersökningen

  • stimulerande arbetsuppgifter
  • hög lön
  • god stämning och trevliga arbetskamrater
  • goda karriärmöjligheter
  • balans mellan arbete och fritid.

Statliga arbeten anses i högre grad än arbeten i privat sektor kunna erbjuda god stämning och balans mellan arbete och fritid. Privat sektor förväntas i högre grad erbjuda stimulerande arbetsuppgifter, hög lön och karriärmöjligheter.

– Att staten förknippas med en god arbetsmiljö är en styrka, men det är en utmaning att lyckas med att lyfta fram de många spännande arbeten som finns inom de statliga verksamheterna. Profilering av staten som attraktiv arbetsgivare är en av de frågor vi prioriterar i vår arbetsgivarsamverkan, säger Lars Andrén, informationschef på Arbetsgivarverket.

Syftet med undersökningen är att ge Arbetsgivarverkets medlemmar kunskap som kan användas för att utveckla rekrytering och framtida kompetensförsörjning samt vara ett stöd till medlemmarnas kommunikation kring staten som attraktiv arbetsgivare.

Läs eller ladda ner undersökningen

Högskolestudenter om staten som attraktiv arbetsgivare (pptx) 

För mer information kontakta lars.andren@arbetsgivarverket.se, 070-2873127