Idag möttes Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Idag möttes Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O för att fortsätta dialogen om PA 16.

Vid mötet överlämnade OFR/S,P,O en begäran om medling till Arbetsgivarverket. Denna begäran behandlas nu inom Arbetsgivarverket.

Parterna är överens om att träffas igen den 15 december.