Högt förhandlingstempo när parterna ska enas om nytt tjänstepensionsavtal

Översynsarbetet som pågår för att ta fram ett nytt tjänstepensionsavtal som är premiefinansierat pågår för fullt och har nu kommit in i en fas där parterna nu behöver enas kring alla de frågeställningar som ett nytt avtal kräver, oaktat de skillnader som finns i utgångspunkter och viljor.

Tidsplanen, att parterna skulle vara klara till årsskiftet 2014/2015 och att det skulle kunna träda i kraft den 1 juli 2015, är i praktiken spräckt men parterna jobbar vidare i högt tempo.

Tidpunkten för ikraftträdandet kommer alltså att påverkas av förseningarna även om parterna i dag inte har angett någon ändrad tidpunkt.