En arbetsgivarmänniska ut i fingerspetsarna

Så beskriver Åsa Krook, ny chef för Arbetsgivarverkets enhet Arbetsgivarutveckling, sig själv. I sin nya roll vill hon bidra till att Arbetsgivarverkets medlemmar ska kunna ta fram det bästa ur sina verksamheter.

Enheten Arbetsgivarutveckling ansvarar bland annat för utveckling av arbetsgivarrollen hos Arbetsgivarverkets medlemmar, medlemsrådgivning och samordning av Arbetsgivarverkets utbildningar.

Efter 15 år i olika uppdrag inom den statliga sektorn har Åsa Krook en bred erfarenhet av olika arbetsgivar- och verksamhetsutvecklingsfrågor, något hon nu kommer att omsätta i sitt nya uppdrag.

– Arbetsgivarverket är en fantastisk arbetsplats och medlemsorganisation. Att leda arbetet med de frågor som ligger inom ramen för arbetsgivarutveckling är något jag verkligen ser fram emot, säger Åsa Krook och fortsätter:

– Den kontext som den arbetsgivarpolitiska delegeringen möjliggör ger både ett ansvar och ett mervärde. Det tycker jag att vi ska värna, både som statliga arbetsgivare och som medlemsorganisation.

Åsa Krook beskriver sig själv som "en arbetsgivarmänniska ut i fingerspetsarna" och har ett genuint intresse för samhällspolitisk utveckling i stort och statsförvaltningens utveckling i synnerhet. Hon anser att Arbetsgivarverkets uppdrag, med bland annat samordningen av de gemensamma arbetsgivarpolitiska frågorna, ska bidra till att medlemmarna utifrån verksamheternas behov, kan utveckla och effektivisera de statliga verksamheterna, både som kollektiv och som enskilda arbetsgivare. Hon menar att det sistnämnda verkligen ställer krav på Arbetsgivarverket att vid var tid vara den relevanta och framsynta arbetsgivarorganisation som medlemmarna har behov av och efterfrågar.

– Det engelska uttrycket "to bring out the best in your business" låter ju lite halvtorrt på svenska, men skulle jag summera hur jag ser på Arbetsgivarverkets arbetsgivarutveckling så är det nog just så – att den ska fokusera på och bidra till att våra medlemmar kan "ta fram det bästa ur sina verksamheter", säger Åsa Krook.