Civilminister Ardalan Shekarabi besökte Arbetsgivarverket

Regeringens initiativ på det förvaltningspolitiska området och aktuell utveckling av den statliga arbetsgivarpolitiken stod på agendan när civilminister Ardalan Shekarabi den 19 mars besökte Arbetsgivarverket.

Ardalan Shekarabi besökte Arbetsgivarverket tillsammans med statssekreterare Annelie Roswall Ljunggren och ämnesrådet Mari Svensson. På Arbetsgivarverket träffade man Arbetsgivarverkets ordförande Dan Eliasson, generaldirektör Ulf Bengtsson och öviga chefer i ledningsgruppen. Därefter gick man runt i kansliets lokaler och hälsade på Arbetsgivarverkets medarbetare.

Ardalan Shekarabi konstaterade inledningsvis att den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten ligger fast det vill säga att staten ska vara en från politiken självständig del av det svenska partssystemet. Ministern berättade sedan om aktuella förvaltningspolitiska frågor på regeringens bord där en av de större frågorna är att förbättra styrmodellerna inom offentlig sektor, ett initiativ kallat "Ny styrning av välfärden bortom New Public management".

Andra områden som ministern berörde var exempelvis regeringens ledningsformer i förhållande till styrelsemyndigheter, upphandlingsfrågor, e-arkiv, statens lokalförsörjning och arbetet med att motverka korruption inom offentlig förvaltning.

Ordföranden i Arbetsgivarverket Dan Eliasson beskrev styrkan i den arbetsgivarpolitiska delegeringen och framhöll utifrån perspektivet att vara myndighetschef, vikten av en styrning och ledning som bygger på kommunikation och värderingar.

Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson berättade om utvecklingen i staten avseende kompetensförsörjning och attraktivitet, arbetsmiljö, utländsk bakgrund och löneskillnader mellan män och kvinnor. Chefsjurist Karl Pfeifer beskrev vad det innebär att Arbetsgivarverket har processbehörigheten för staten det vill säga hur systemet fungerar att företräda medlemmarna i arbetsrättsliga tvister. Förhandlingschefen Monica Dahlbom berättade hur medlemsorganisationen engageras i utformningen och förankringen av yrkanden i avtalsrörelsen.