Bristen på lämpliga sökanden fortsätter att öka i staten

Av vårens konjunkturbarometer framgår att bristen på lämpliga sökanden inom de statliga verksamheterna fortsätter att öka. Senaste året har bristen ökat från 37 till 46 procent av Arbetsgivarverkets medlemmar och bristtalet är därmed uppe på genomsnittliga nivåer sedan mätningarna startade 1997.

Arbetsgivarverket publicerar två gånger om året en konjunkturbarometer över kompetensförsörjning och ekonomiska förutsättningar för Arbetsgivarverkets medlemmar.

– Vårens barometer visar inte på några rekordhöga briststal av lämpliga sökanden med det är en tydlig ökning precis som på arbetsmarknaden i stort. Speciellt utbredd är kompetensbristen på IT-området, ett viktigt område när det gäller att effektivisera och utveckla de statliga verksamheterna, säger utredare Matti Särngren.

Arbetsgivarverkets chefsekonom Roger Vilhelmsson konstaterar att 2015 ser ut att bli ett kärvt år för många myndigheter.

– Anslagsuppskrivningen är svagare i år än förra året och många myndigheter räknar med att utnyttja anslagskrediten. Ramanslagsmodellen fungerar mycket väl men Arbetsgivarverket har länge förespråkat en utjämning av variationerna i systemet. En jämnare anslagstilldelning skulle göra det lättare för många medlemmar att planera sina verksamheter, säger Roger Vilhelmsson.

Läs mer

Arbetsgivarverket informerar nummer 6 2015

Rapport: Konjunkturbarometern för den statliga den statliga sektorn