Antologi om strategisk verksamhetsutveckling

Ekonomistyrningsverket (ESV) och Arbetsgivarverket har tagit fram en gemensam antologi där ett antal statliga verksamheter berättar om erfarenheterna från sina strategiska utvecklingsresor. Gemensamt för berättelserna är att samarbete med andra ofta varit en nyckel till framgång.

Den nya antologin är sprungen ur ESV:s och Arbetsgivarverkets gemensamma utvecklingsprogram för strategisk verksamhetsutveckling. Under 2012–2015 deltog totalt 29 statliga arbetsgivare och 107 chefer i verksamhetsledande ställning i utvecklingsprogrammet. I antologin När samarbetet spirar – Berättelser om strategisk verksamhetsutveckling, skriver några av de medverkande organisationerna om hur de arbetat med strategiska utvecklingsfrågor – ofta i samarbete över organisationsgränserna.

Läs och låt dig inspireras!